Over 125 år med historie - Berge Sag
Hjem - BergeSag
 

Historien starter

1888

Berge Sag startet sin historie dette året, da som et andelslag. Grunnlagt av Petter K. Berge.
 

 
1900


Startet med mølle, stampe og sag, senere tømmerproduksjon.

 

 

1920

Mer organisert trelasthandel og husproduksjonen starter opp.
 

 

 

1930

Båtbygging tar til, opp mot 90 fots båter, senere kun ombygging.

 

 

1940

Under krigen var det båtproduksjon og mølledrift.
 

 

 

1950

Mølledrifta avsluttes og produksjonen av dører og vinduer tar til.

 

 

1960

Båtbygging avsluttes, det satses på handel av hus, dør og vindu.
 

 
1970

Tomtekjøp til dagens plassering i Ølensvåg.

 
1980

 

Flytting fullført, omsetter nå for 18 millioner, med resultatgrad
på 3% før skatt.

 
1990

Dør og vindu produksjon avsluttes, tomteutvikling påbegynnes. Etablering av kontor for salg av hus i Haugesund og på Stord.
Omsetning passerer 50 millioner, med resultatgrad på 4-5% før skatt.

 
1995

 

Omsetning passerer 90 millioner, med resultatgrad på
4-5% før skatt.

 
2000

Nordek etableres, eget tømrerfirma opprettes, ferdigprosjekt etableres i Haugesund, kjøp av Stord Bygg. Omsetningen er nå oppe i 170 millioner, med resultatgrad på 3% før skatt. Utviklingen er god, med omsetning -02 på 176 millioner (3% resultat), -03 222 millioner i omsetning (7% resultat) og -04 ender med 211 millioner i omsetning (10% resultat).

 

 

2005

Ny butikk og nytt proffsenter i Ølensvåg. Omsetning nå nesten 240 millioner, med resultatgrad på 12% før skatt. I 2005 består Berge Sag av 10 selskap, 3 driftsselskap med ansatte, totalt ca. 80 stk. Holdingselskap, eget eiendomsselskap, prosjekt, 3 tomteselskap, selskap i Tyskland, eierskap på 50% i 2 stk. andre selskaper, eierskap i Nordek og AKG. Dette året bygger Berge Sag over 100 stk. boliger og 50 fritidsboliger, samt rehabilitering av hus og entrepenørvirksomhet. Tomteutvikling og handel øker.
 

 
2006

Berge Sag selger avdeling på Stord og har nå omsetning på 250 millioner, med et resultat på 11,5% før skatt.

 
2008 - 2016

 

Historien fortsetter ved at Berge Sag gjennom god tilpasning til markedet, god drift og riktige satsinger, klarer seg godt igjennom tunge år for bransjen i slutten av 2000-tallet og over finanskrisen. Dette viser seg ved at 2015 gir en omsetning på hele 352 millioner, resultat på 29 millioner før skatt og bedriften har over 200 millioner i egenkapital.

 

Historien fortsetter

2017 - 2019

Etter et nytt rekordår i 2017 satser Berge Sag nå på hytter som aldri før, med større tomtekjøp og mer bygging av nøkkelferdige hytter for salg i egen regi. Det skal nå satses i også nye områder, utover de områdene vi allerede er godt etablerte. Egne hyttekataloger med hytter i alle størrelser og prisklasser er etablert og selges over store deler av landet. Med lang historie og erfaring, svært sikker økonomi med nå nærmere 250 millioner i egenkapital og seriøs og fornuftig drift, ønsker Berge Sag å bli en enda større aktør i flere markeder, en aktør kundene kan stole på og få produkter fra som er bygd for å vare.