Berge Sag - Bestill huskatalog
Hjem - BergeSag


28 arkitekttegnede hus klare til å bygges (videre på)

Et Blink Hus er ikke spikret før det er spikret. Alle de flotte modellene du finner i katalogen er selvsagt klare til oppføring, men det er også store individuelle tilpasningsmuligheter for deg som kunde. Bestill katalogen i dag og blink deg ut ditt nye hjem.
 

Nasjonal tyngde – lokal påvirkning

Vi i Berge Sag er stolte av at vår egen arkitekt står bak hele 7 av de 28 husene i den nye, riksdekkende Blink Hus-katalogen.
 

Ønsker du et Blink-Hus med lokalt DNA, finner du en liten forsmak med de tre ulighetene nederst på denne siden. Alle hustypene kan tilpasses etter dine preferanser, men ønsker du heller å starte med helt blanke ark, er vår arkitekt selvsagt også tilgjengelig for oppdrag utenfor Blink Hus-systemet. Vi anbefaler likevel å bestille katalogen for inspirasjonens skyld. Hvem vet – kanskje finner du et hus som er midt i blinken.

BoSmart - moderne, kostnadseffektive, kompakte boliger

Det er ingen selvfølge å ha råd til egen bolig, særlig for unge mennesker i etableringsfasen, eller for de som kun har én inntekt. Å komme seg inn på boligmarked i dag kan være litt av en utfordring. Tomteprisene er mange steder i landet skrudd godt opp, og de siste årene har boligpolitikken gjort det vanskelig å få lån uten en god egenkapital.

Mange som skal etablere seg for første gang velger å kjøpe leilighet fordi prisene for denne boformen er lavere enn for eneboliger. I tillegg blir mange blir tvunget ut på leiemarkedet.

BoSmart bygger på prinsippet om at alle skal ha mulighet til å bygge og eie sin egen bolig. Det er med dette i bakhodet at arkitektene i Blink Hus har utvikler modeller som er konstruert så kostnadsmessig lavt som mulig. Fleksibel byggeprosess.

Flere av våre BoSmart-modeller åpner for bygging i etapper. Det betyr at huset i første omgang settes opp med en fullstendig funksjonell etasje, og at for eksempel annen etasje eller kjeller ferdigstilles senere.

  
Vil du bygge et Blink Hus mellom Boknafjorden og Hardangerfjorden? Ta kontakt med oss i Berge Sag.