Personvernerklæring Berge Sag
Hjem - BergeSag

Denne erklæringen skal gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger
Berge Sag Gruppen AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger i Berge Sag Gruppen AS og tilhørende datterselskaper.

 

KONTAKTINFORMASJON
Berge Sag Gruppen AS
Haukelivegen 676
5582 Ølensvåg

Org.nr: 820 040 082
T: 53 76 87 76
E: bergesag@bergesag.no


Denne erklæringen oppdateres fortløpende. Sist oppdatert 16.07.2018

 

Oversikt over innholdet i personvernerklæringen:

 1. Når samler Berge Sag Gruppen AS inn personopplysninger
 2. Dine rettigheter
 3. Hva registreres når du bruker nettsiden vår
 4. Hva registreres når du kontakter oss
 5. Behandling av opplysninger når du er i kontakt med oss
 6. Opplysninger om ansatte og jobbsøkere
 7. Deling av opplysninger
 8. Informasjonssikkerhet og databehandlere i Berge Sag Gruppen AS

1. Når samler vi inn personopplysninger


Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene:
 • Du har bedt fylt ut et av våre skjema på nettsiden:
  • Bestilling av hus-, hytte- eller boligkatalog tilsendt pr. post.
  • Bestilling av hus-, hytte- eller boligkatalog for nedlastning.
 • Du har meldt deg på et av våre arrangement.
 • Du abonnerer på vårt nyhetsbrev.
 • Du har søkt jobb hos oss.
 • Du blir ansatt hos oss.
 • Du har kjøpt varer eller tjenester hos oss.
 • Du har registrert en reklamasjon.
Vi kan også få opplysninger indirekte av følgende kilder:
 • Vi mottar opplysninger om deg fra et annet myndighetsorgan.
 • En ansatt har angitt deg som nærmeste pårørende.
 • En jobbsøker har angitt deg som referanse.


2. Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til bergesag@bergesag.no.

Innsyn i egne opplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
Les mer om retten til innsyn

Korrigering av personopplysninger
Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger

Sletting av personopplysninger
I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
Les mer om retten til sletting

Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.
Les mer om retten til begrensning

3. Hva registreres når du bruker nettsiden vår

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Vi bruker informasjonskapsler for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere og vi benytter informasjonskapsler til markedsføring. Du kan lese mer om du ulike informasjonskapslene vi benytter i vår cookie policy. Her kan du også endre dine samtykker for nettsiden vår.
Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f).

4. Hva registreres når du kontakter oss

Telefon
Når du ringer oss, vil ditt telefonnummer bli lagret sammen med opplysninger om når du ringte og hvor lenge samtalen varte i vår telefonsentral. Komplett logg slettes senest etter ett år. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.
Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f).

E-post
Vi bruker TLS- for å sikre vår e-postkommunikasjon. Vi ber likevel om at du ikke sender oss beskyttelsesverdig informasjon per e-post, da vi ikke kan garantere at din e-postleverandør støtter TLS eller blir fanget opp av en tredjepart før den når oss.
Vi skanner all inn og utgående e-post for virus og skadevare.
Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f).

Besøk på våre kontor / butikker
Ved våre butikker og kontorlokasjoner kan du bli filmet av våre overvåkningskamera. Lokalene som har dette er merket med kameraovervåkning og all overvåkning utføres ihht til gjeldende regelverk.
Du kan lese mer om kameraovervåkning her
Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å sikre tilgangen til Berge Sag Gruppen AS sine lokaler.


5. Behandling av opplysninger når du er i kontakt med oss

Når du kontakter oss behandler vi opplysninger for å kunne besvare ditt spørsmål. Vi lagrer opplysninger som er nødvendig for å kunne besvare din henvendelse. Dersom du ringer oss, vil vi lagre ditt telefonnummer og tidspunkt for samtalen. Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-postadresse.
Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 e).

Reklamasjoner / klager
Når Berge Sag Gruppen AS behandler klager, behandler vi opplysninger for å kunne gjennomføre oppfølgningen av klagen. Dette inkluderer blant annet kontaktinformasjon og annen informasjon som er nødvendig for å kunne behandle saken..
Opplysningene lagres så lenge saken er pågående.
Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 e).

Abonnere på nyhetsbrev
Berge Sag Gruppen AS sender ut nyhetsbrev på e-post til de som ønsker. Nyhetsbrevet inneholder nyheter om våre produkter og tjenester, informasjon om arrangementer og annen aktivitet vi har. 
For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev på e-post, må du registrere en e-postadresse. E-postadressen vil bare bli brukt til å sende ut nyhetsbrev med informasjon som nevnt over.
E-postadressen deles ikke med andre og slettes når du melder deg av nyhetsbrevet. Du kan melde deg av ved å trykke på lenken for dette i nyhetsbrevet.

Behandlingsgrunnlaget for behandling av e-postadressen din i tilknytning til nyhetsbrevet vårt er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), samtykke. 


6. Opplysninger om ansatte og jobbsøkere


Ansatte
Berge Sag Gruppen AS behandler opplysninger om ansatte for å administrere lønn og arbeidsforhold. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommende sin arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommende sitt arbeid.
Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i.
Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger, og kan publiseres på våre nettsider.
Alle tidligere og nåværende ansatte har en personalmappe i vårt arkivsystem.
Her blir blant annet stillingssøknaden arkivert/oppbevart. Personalmapper skal bevares (det vil si at stillingssøknaden ikke blir slettet eller makulert). Personalmapper og personlige lagrede opplysninger, som e-post, blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet.

Jobbsøkere
Dersom du søker jobb hos Berge Sag Gruppen AS eller dets datterselskaper, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad.
Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) – behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse.
Alle stillingssøknader blir lagret i vårt elektroniske arkiv i omlag ett år før de slettes.

7. Deling av opplysninger

Vi deler i utgangspunktet ikke personopplysninger med andre selskaper. Unntakene er våre drifts- og samarbeidspartnere som har behov for opplysninger for å levere sine tjenester til oss. Eksempler på dette kan være rekrutteringsbyråer ifbm med jobbsøkere.  I slike tilfeller har vi egne avtaler med de aktuelle partene som regulerer tilganger og anledning for bruk av disse dataene.

8. Informasjonssikkerhet og databehandlere

IT drift
Berge Sag Gruppen AS benytter ekstern driftspartner for drift og vedlikehold av våre applikasjoner og tjenester, plassert i deres datasenter i Norge. Her driftes alle våre applikasjoner som behandler personopplysninger, som kundesystem, regnskap- og lønnsopplysninger.

Nettsiden
Vår nettside driftes av vår databehandler for nettløsninger og sidene er hostet på servere i Microsoft Azure, plassert i Nord-Europa (Irland og Nederland). 

Eksterne byrå
Vi benytter eksterne byrå til markedsføring og stillingsutslysning / ansettelser. Tilgangen til personopplysninger er begrenset til hvert enkelt oppdrag. Personopplysninger utveksles kun i tilfeller der det er nødvendig for tjenesten som skal leveres.

Tilganger og sikkerhet
Vi er opptatt av at alle våre systemer skal sikres forsvarlig og vi har rutiner for tilgangsstyring som forhindrer tilgang til personopplysninger utover de personer som har behov for disse til sitt arbeid.
Ved bruk av konsulenter for drift og support vil de blir gitt fjerntilgang for den tiden arbeidet tar.


Alle spørsmål knyttet til vårt personvern rettes til bergesag@bergesag.no